SCWEW i szkoła razem, czyli co to jest SCWEW!

W ramach działań związanych z  upowszechnianiem koncepcji Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zespół projektowy przygotował syntetyczną informację w formie plakatu.
Zachęcamy do pobierania plakatu i upowszechniania w Państwa środowisku edukacyjnym.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa