Projekt SCWEW przyniósł… kolędę!

Projekt SCWEW przyniósł… kolędę! – tymi słowami przywitała uczestników spotkania świątecznego Dyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie, który jest jednocześnie placówką realizującą grant SCWEW w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji. W dniu 11 stycznia 2023 roku uczniowie oraz zaproszeni goście mieli możliwość wspólnego przeżywania spotkania świątecznego, realizowanego w formie imprezy środowiskowej będącej realizacją włączenia oraz integracji społeczności szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i Stowarzyszenia SPONiA Węgrów (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnoprawnym i Autystycznym) oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim.

Pomysł oraz organizacja tego wydarzenia były ważne nie tylko dla społeczności obu placówek, ale także Ośrodka Rozwoju Edukacji jako instytucji, której Minister Edukacji i Nauki powierzył realizacje wielu projektów z obszaru edukacji włączającej.

Hanna Kasperowicz witając zgromadzonych gości odniosła się do roli SCWEW w środowisku lokalnym .W wystąpieniu Ewy Szczerby – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim – podkreślono, że Ośrodek Rozwoju Edukacji pełni istotną rolę w podejmowaniu zadań adresowanych do środowiska edukacyjnego. To ważne dla nas słowa, które dowodzą, że działania projektowe to nie tylko kwestie formalno-organizacyjne, ale także przestrzeń do włączenia różnych środowisk w działania na rzecz edukacji włączającej.

Wydarzenie przygotowane przez Lidera SCWEW oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim było profesjonalne w sferze artystycznej, społecznej i edukacyjnej. Dzieci i młodzież obu szkół miały kolejną okazję do integracji, pokazania swoich mocnych stron oraz nawiązania dobrych relacji.

Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość udziału w spotkaniu. Cieszy nas, że wydarzenia o takim charakterze będą kontynuowane, co stwarza okazję do wdrażania edukacji włączającej oraz rozwijania kompetencji uczniów obu placówek.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa