Liderzy w procesie weryfikacji Modelu SCWEW

Wystąpienie przedstawicieli MEiN. Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Pani Elżbieta Neroj zastępca Dyrektora oraz Pan Jan Kosiński-Gortych radca ministra.
Wystąpienie przedstawicieli MEiN. Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Pani Elżbieta Neroj zastępca Dyrektora oraz Pan Jan Kosiński-Gortych radca ministra.

W dniach 14–15 listopada 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

W pierwszym dniu spotkania Liderzy SCWEW-ów uczestniczący w pilotażu przedyskutowali zadania SCWEW oraz role wspierającą doradcy metodycznego i pedagoga specjalnego. Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE wspólnie omawiali metody i formy pracy SCWEW-ów, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji koleżeńskich, superwizji oraz zajęć i lekcji modelowych.

Dr hab. Anna Prokopiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podzieliła się doświadczeniem z prowadzenia superwizji w SCWEW w Świdniku. Na spotkaniu poruszana była również problematyka wypożyczalni, sposób organizacji pracy i rekomendowanych rozwiązaniach jej funkcjonowania. Uczestnicy spotkania jasno podkreślili, że jest to ważny element wspierający nauczycieli w pracy z grupą zróżnicowaną, który warto rozwijać poprzez ciągłe poszerzenie zasobu wypożyczalni o nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, a także prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz instruktaży w zakresie sposobów wykorzystania sprzętu przez nauczycieli, specjalistów oraz uczniów i rodziców.

W drugim dniu spotkania przedstawiciele Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN – Elżbieta Neroj, zastępca Dyrektora oraz Jan Kosiński-Gortych, radca ministra – podzielili się planami związanymi z umiejscowieniem SCWEW-ów w systemie oświaty oraz ich rozwojem w nowej perspektywie finansowania na lata 2021–2027. Przedstawiciele MEiN odpowiedzieli na istotne pytania dotyczące planów wobec SCWEW-ów. Liderzy dzielili się wnioskami z pierwszego roku funkcjonowania SCWEW-ów w lokalnych środowiskach edukacyjnych, mówili o sukcesach, ale wskazywali także bariery w prowadzeniu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Spotkanie zakończono podsumowaniem i ustaleniami dot. dalszych działań podejmowanych do końca roku przez SCWEW-y, ale i planem kolejnego spotkania w I kwartale 2023 r.

Praca warsztatowa. Praca warsztatow podczas spotkania Liderów.
Wystąpienie przedstawicieli MEiN. Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Pani Elżbieta Neroj zastępca Dyrektora oraz Pan Jan Kosiński-Gortych radca ministra.

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa