Konferencja inaugurująca utworzenie SCWEW w Świdniku

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

…o wyzwaniach edukacji dla wszystkich – to temat konferencji, która odbyła się 25 marca 2022 r. w Miejskim Ośrodka Kultury w Świdniku. W spotkaniu uczestniczyła społeczność lokalna, pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz interesariusze z współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym celem spotkania była prezentacja nowo powstałego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej. Konferencja zorganizowana została w formie hybrydowej.

Konferencję otworzyła Elżbieta Krupa – dyrektor SOSW w Świdniku. Wykład inaugurujący wygłosił Radosław Brzózka – dyrektor Gabinetu Ministra Edukacji i Nauki, w którym odczytał list od ministra: (…) Jedną z placówek, która z ogromnym zaangażowaniem włączyła się w realizację projektu SCWEW jest SOSW w Świdniku. Jestem pełen uznania dla szerokich kompetencji i umiejętności dydaktyków, a także specjalistów świdnickiego ośrodka. Państwa profesjonalizm oraz codzienny trud przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju wychowanków i jestem pewien, że przygotują dzieci do uzyskania jak największej samodzielności na dalszych etapach rozwoju”. Głos zabrali także: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, która podkreśliła znaczenie edukacji włączającej, starosta Łukasz Reszka oraz burmistrz Miasta Świdnik – Waldemar Jakson.

Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie dr Radosława Piotrowicza z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie „W kręgach wsparcia od – od dzieciństwa do dorosłości”. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia: Małgorzaty Paproty – dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Małgorzaty Wojdy –  Okręgowego Inspektora Pracy, Małgorzaty Rodziewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, Iwony Jareckiej – eksperta SCWEW w Świdniku, a także wykłady, prof. UAM dr hab. Beaty Jachimczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. KUL dr hab. Wojciecha Otrębskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Anny Prokopiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia: funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w klasie ogólnodostępnej, praca zawodowa a prawa osób niepełnosprawnych, wsparcie PFRON w realizacji zamierzeń zawodowych osób o zróżnicowanych potrzebach, rola edukacji w przygotowaniu do dorosłego życia dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, a także rola i działania SCWEW w Świdniku.

Oprawę artystyczną spotkania zapewniła Ina Bochonska, niewidoma wokalistka z Łucka w Ukrainie. Artystka zaśpiewała kilka utworów i podziękowała Polakom za ich pomoc: W imieniu naszego narodu chcę podziękować wszystkim, którzy otworzyli dla nas swoje serca i cały czas nas wspierają.

Ostatnim z punktów konferencji był panel dyskusyjny „Edukacja włączająca w praktyce”.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa