Realizowane granty, czyli 23 SCWEW obecne w systemie edukacji

Założeniem projektu grantowego było wyłonienie 16 SCWEW – po 1 z każdego województwa oraz posiadających zasoby w następujących obszarach: dysfunkcja wzroku, dysfunkcja słuchu, zaburzenia ze spektrum autyzmu – ASD, posługiwanie się komunikacją wspomagającą i alternatywną – AAC, trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychiczne.

W dwóch edycjach konkursów, głównym oraz dodatkowym, wyłoniono łącznie 23 Grantobiorców.

W konkursie głównym:

  • 16 Grantobiorców: 13 JST (w tym 3 NGO);
  • 11 województw, 5 obszarów;
  • kwota przyznanych grantów: 22 838 290,01 zł;
  • Dofinansowanie 0,5 mln – 1,9 mln, średnio ok. 1,4 mln, w tym 10% zakup sprzętu;
  • Okres realizacji: 1.07.2021–30.06.2023 (24 miesiące).

W konkursie dodatkowym:

  • 7 Grantobiorców (JST);
  • 6 województw, 4 obszary;
  • kwota przyznanych grantów: 8 119 399,12 zł;
  • Dofinansowanie: 0,8 mln – 1,5 mln, średnio ok. 1,16 mln, w tym 10% zakup sprzętu;
  • Okres realizacji 1.11.2021 – 30.06.2023 (20 miesięcy).

Aktualnie funkcjonują 23 Specjalne Centra Wspierające Edukację Włączającą w 13 województwach (nie wyłoniono Grantobiorców z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego). W województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, dolnośląskim i śląskim działa więcej niż 1 SCWEW. Przedstawiamy to graficznie na mapce.

Obraz przedstawia konturową mapę Polski z podziałem na województwa. Na mapie zaznaczono miasta, w których powstały Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) powołane w ramach konkursu – łącznie 23 centra. Obok nazwy miasta podano cyfrę odpowiadającą łącznej liczbie szkół i przedszkoli objętych wsparciem w ramach SCWEW. Lista województw 1.Województwo pomorskie: Nowy Dwór Gdański (7) 2. Województwo podlaskie: Białystok (10) 3. Województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn (7), Bartoszyce (6) 4. Województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz (8), Toruń (7) 5. Województwo wielkopolskie: Kalisz (9) 6. Województwo mazowieckie: Sierpc (5), Łomianki (5), Węgrów (10), Laski (7) 7. Województwo łódzkie: Łódź (7), Sieradz (6) 8. Województwo świętokrzyskie: Skarżysko-Kamienna (9) 9. Województwo śląskie: Częstochowa (5), Sosnowiec (5) 10. Województwo małopolskie: Kraków (5) 11. Województwo podkarpackie: Ropczyce (7) 12. Województwo dolnośląskie: Brzeg Dolny (9), Wrocław (5) 13. Województwo lubelskie: Podgłębokie (6), Lublin (6), Świdnik (8)

Mapa Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Polsce z liczbą placówek ogólnodostępnych objętych wsparciem

SCWEWy objęły wsparciem łącznie 160 placówek (szkół i przedszkoli ogólnodostępnych).

Szczegółowy wykaz realizowanych grantów dostępny jest w zakładce Realizowane granty.

Niebawem zaprosimy środowisko edukacyjne do obserwowania w zakładce SCWEW w działaniu! wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, biorących udział w projektach grantowych, realizowanego w ramach działania poszczególnych SCWEW.

Wszystkim zespołom projektowym życzymy powodzenia w efektywnym wdrażaniu założeń edukacji włączającej do praktyki edukacyjnej oraz w działaniach w środowiskach lokalnych.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa