Krakowskie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą już działa

18 stycznia 2022 r. w Krakowie odbyła się konferencja „SCWEW – wyzwania edukacji włączającej”, inaugurująca działanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. W konferencji online uczestniczył Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej, który zabrał głos podczas powitania uczestników.

Tematem przewodnim wydarzenia były wyzwania edukacji włączającej, m. in. optymalizacja edukacji inkluzyjnej, współpraca nauczycieli z rodzicami w inkluzyjnym modelu edukacji oraz zróżnicowane potrzeby dzieci rozpoczynających naukę w szkole w modelu edukacji włączającej. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z dziedziny pedagogiki specjalnej i psychologii. Po zakończeniu sesji naukowej uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji.

Model SCWEW został wypracowany przez zespoły Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy m.in. z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Obecnie realizowany jest pilotaż SCWEW w ramach dwóch projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji: Opracowanie modelu SCWEW oraz Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW.  Działania potrwają do czerwca 2023 r. Na bazie wyników pilotażu Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotuje szereg rozwiązań, których celem będzie wykorzystanie potencjału szkół i placówek specjalnych jako wsparcia szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu edukacji włączającej.

Po więcej informacji o działaniu krakowskiego Centrum zapraszamy na stronę www.scwewkrakow.pl.

 

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa