Informacja o udzielonym dofinansowaniu w ramach konkursu nr 1/SCWE2/KZ/2021

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Przedstawiamy listę 16 Grantobiorców, którzy uzyskali granty na realizację działań SCWEW w ramach konkursu nr 1/SCWE2/KZ/2021 w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). Łączna kwota przyznanych grantów wynosi 22 838 290,01 zł.

Lp.Nazwa GrantobiorcyKwota grantu
1Miasto Bydgoszcz1 279 033,65
2Gmina Miasta Toruń1 101 600,00
3Powiat Łęczyński1 549 244,40
4Powiat Świdnicki w Świdniku1 860 238,00
5Miasto Łódź1 696 872,22
6Gmina Miejska Kraków1 342 981,13
7Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie1 616 700,00
8Fundacja Perie1 054 770,00
9Powiat Sierpecki470 018,00
10Powiat Ropczycko-Sędziszowski1 817 485,52
11Miasto Białystok1 198 494,00
12Powiat Nowodworski1 619 805,73
13Gmina Sosnowiec1 894 201,00
14Gmina Miasto Częstochowa1 380 688,68
15Powiat Skarżyński1 634 550,20
16Fundacja "MODRAK" Olsztyn1 321 607,48

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana na Liście Rankingowej, która polega na:

  1. odstąpieniu od podpisania umowy z dwoma Wnioskodawcami (Miasto Kalisz i Gmina Wrocław),
  2. udzieleniu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia grantowego wnioskodawcom z listy rezerwowej:
    • Gminie Miasto Częstochowa
    • Powiatowi Sierpeckiemu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że planuje ogłoszenie dodatkowego konkursu grantowego, który pozwoli wyłonić kolejnych Grantobiorców. Zgodnie z Regulaminem dodatkowego konkursu grantowego wnioski będą mogli składać Wnioskodawcy z całego kraju, ale Wnioskodawcom z województw i zakresów wsparcia, których nie udało się wyłonić w pierwszym konkursie zostaną przydzielone punkty premiujące tj.

  1. Wnioskom na utworzenie SCWEW w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim,
  2. Wnioskom na utworzenie SCWEW w szkole/placówce specjalnej, specjalizującej się w zakresie dysfunkcji słuchu, niepełnosprawności ruchowej, zdrowia psychicznego.

Kwota do wykorzystania na granty w kolejnej edycji konkursu wynosi 9 152 371,59 zł.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy, SCWEWy już rozpoczęły swoją działalność, a jeszcze w sierpniu, w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW, rozpoczniemy cykl szkoleń dla liderów i kadry SCWEW.Do zobaczenia w CS ORE w Sulejówku!

Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa