17 lat realizacji projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

21 grudnia 2020 r. odbyło się oficjalne podpisanie, drogą online, przedłużenia Umowy o Współpracy w projekcie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” na lata 2021–2022 między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie a Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Yad Vashem, Dyrekcja ORE, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) oraz Koordynator WRKSO.

Od 2004 r. ORE realizuje, poprzez projekt „Zachować Pamięć”, zobowiązania wynikające z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Przygotowuje i wspiera nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

Wychodząc naprzeciw wzajemnej współpracy, co roku odbywają się seminaria grupy polskich i izraelskich nauczycieli, w celu podążania śladami wspólnej historii i kultury dwóch narodów, żyjących przez wiele wieków na terenach Polski.

Obecnie z powodu pandemii zastąpiono je ofertą wykładów i materiałów dla nauczycieli w trybie online .

Zachęcamy do rozpoznania się ze stroną internetową projektu „Zachować pamięć” .

od lewej: Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik WRKSO; Grażyna Wiśniewska, Wicedyrektor ORE Tomasz Madej, Dyrektor ORE; Arthur Janik, Koordynator WRKSO

od lewej strony: Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik WRKSO; Grażyna Wiśniewska, Wicedyrektor ORE; Tomasz Madej, Dyrektor ORE; Arthur Janik, Koordynator WRKSO; Katarzyna Czerwonogóra, Koordynator seminariów polskich w Szkole Yad Vashem; Noa Mkayton, Dyrektor Wydziału Programów Międzynarodowych w Szkole Yad Vashem (Director of the International Programming Department of the International School)

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa