„Ja a nauczanie o Holokauście” – warsztaty online

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają absolwentów seminarium Yad Vashem, nauczycieli zaangażowanych w edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze do udziału w warsztatach online. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Termin: 26 maja, 20:00

Miejsce:  aplikacja  ZOOM 5.0.2 do wideokonferencji

Zgłoszenie udziału: za pośrednictwem formularza elektronicznego

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 24 maja 2020 r

Zaświadczenie: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu (do samodzielnego pobrania)

Link dostępu do spotkania zostanie przesłany osobom, które wcześniej zarejestrują się na szkolenie.

Cel szkolenia: refleksja nad własną praktyką nauczania o Holokauście w polskich przestrzeniach edukacyjnych. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli okazję omówić:

  • powody stojące za decyzją o podejmowaniu tematu Szoa wśród dzieci i młodzieży;
  • dynamikę motywacji towarzyszących pracy dydaktycznej w tym zakresie;
  • rolę, jaką w tych procesach odegrał udział w seminarium Yad Vashem.

Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, adresowane do nauczycieli zajmujących się edukacją o Holokauście, historią i kulturą Żydów oraz historyczną edukacją obywatelską skierowaną na przeciwdziałanie rasizmowi i antysemityzmowi.

Zapraszamy !

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa