Szkolenie: „Kościół katolicki w Polsce w dobie odzyskania niepodległości”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu „Kościół katolicki w Polsce w dobie odzyskania niepodległości”. Szkolenie odbędzie się w dniach 13–15 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat udziału Kościoła katolickiego w działaniach na rzecz  odzyskania i utrzymania niepodległego państwa. Podczas wykładów i warsztatów zostaną przedstawione następujące zagadnienia :

  • przedstawienie roli duchowieństwa w mobilizacji społeczeństwa do działań na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległego państwa,
  • przedstawienie udziału duchowieństwa w organach władzy państwowej w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • przedstawienie procesu odbudowy polskiej organizacji kościelnej w czasach przedkonkordatowych,
  • przedstawienie wizerunku Kościoła II RP w obiektywie II RP i PRL,
  • prezentacja materiałów audiowizualnych potrzebnych w pracy nauczyciela.

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów edukacji historycznej i obywatelskiej i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy wyłącznie przez platformę szkoleniową ORE do 8 grudnia 2019 r.

Kontakt

Krzysztof Łojek

e-mail: krzysztof.lojek@ore.edu.pl

tel. 22 345 37 26

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa