Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja III – Polski Nowy Jork

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają nauczycieli do udziału w szkoleniu „Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja III – Polski Nowy Jork”.

Projekt zaplanowany jest na cztery lata w kilku etapach. Pierwszy etap odbył się w roku szkolnym 2017/2018 i poświęcony został ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi. Kolejna część (rok szkolny 2018/2019), to polski Paryż. Trzecia, w roku szkolnym 2019/2019 przybliży losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku.

Szkolenia adresowane są do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI–VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ORE oraz publikacje popularnonaukowe IPN.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy wyłącznie przez platformę szkoleniową ORE.

W ramach III edycji projektu zaplanowano:

  1. Seminaria, na które składać się będą wykłady prowadzone przez znanych historyków oraz zajęcia warsztatowe (17–18 stycznia, 21–22 lutego oraz 20–21 marca 2020);
  2. trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników po kolejnych zjazdach;
  3. 7-dniowy wyjazd edukacyjny do Nowego Jorku dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe.

Kontakt – Przystanek Historia IPN

Kontakt – ORE

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa