Zaproszenie na seminarium szkoleniowe na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz The International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają nauczycieli do udziału w 9-dniowym seminarium szkoleniowym na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów. Seminarium odbędzie się w dniach 9–17 września 2019 r. w Yad Vashem (Izrael).

Szkolenie prowadzone w ramach projektu  „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych (klasy VII–VIII) i ponadpodstawowych, zajmujących się historyczną edukacją obywatelską skierowaną na przeciwdziałanie rasizmowi i antysemityzmowi. Seminarium adresowane jest do nauczycieli, którzy nie uczestniczyli dotychczas w tej formie doskonalenia zawodowego.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat historii i kultury żydowskiej oraz metodyki nauczania o Holokauście.

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji elektronicznej do 14 lipca 2019 r.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa