Dzieje emigracji niepodległościowej 1939–1989. Polski Paryż

W dniach 11–12 stycznia nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego wzięli udział w pierwszym spotkaniu drugiej edycji szkolenia „Dzieje emigracji niepodległościowej 1939–1989. Polski Paryż”, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

W pierwszym dniu uczestnicy spotkali się w Wojskowym Biurze Historycznym (WBH) w Warszawie. Wzięli tam udział w warsztatach dotyczących korzystania z zasobów Biura oraz obejrzeli prezentacje wybranych dokumentów poświęconych polskiej emigracji we Francji w latach 1939–1989. Zajęcia prowadzili specjaliści z WBH: Monika Korczyk, Magdalena Żółw, Patrycja Baranowska i dr Paweł Piotrowski.

Kolejne zajęcia odbyły się następnego dnia w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. O emigracji polskiej do Francji i krajów francuskojęzycznych w XIX wieku i w latach 1901–1929 opowiedziała prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, zaś o polskiej emigracji zarobkowej we Francji w latach 1918–1945 mówiła dr Aneta Nisiobęcka. Sylwetkę Rafała Gan-Ganowicza przybliżył pracownik ORE Jacek Piasecki. Z tematami „Emigracja marcowa” i „Polskie ślady w Paryżu” zapoznał uczestników Michał Kozłowski.

Zdjęcia z pierwszego spotkania

Drugie spotkanie w ramach tego szkolenia odbyło się 8 i 9 lutego. Rozpoczęły je zajęcia w Archiwum Akt Nowych (AAN). Warsztaty z uczestnikami przeprowadzili pracownicy AAN: wicedyrektor Archiwum dr Mariusz Olczak, Katarzyna Wysoczyńska, Rafał Kierzkowski, dr Leszek Zakrzewski, Jarosław Stryjek i Łukasz Misiak. W ramach zajęć nauczyciele zapoznali się z zasobami dotyczącymi emigracji niepodległościowej, a także z metodami pracy Archiwum oraz procesem konserwacji dokumentów.

Następnie w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku nauczyciele wzięli udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Małgorzatę Paderewską z Instytutu Pamięci Narodowej. W kolejnym dniu wysłuchali wykładów: dr Małgorzaty Ptasińskiej z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie („Historia Instytutu Literackiego w Maisins-Laffite” i „Muzeum Polskie w Rapperswilu”) oraz prof. dr. hab. Mirosława Supruniuka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu („Jerzy Giedroyć – prywatnie i służbowo” i „Libella i Galerie Lambert na Wyspie św. Ludwika”).

Ostatnie spotkanie w ramach szkolenia „Dzieje emigracji niepodległościowej 1939–1989. Polski Paryż” odbędzie się w dniach 1–2 marca. Będzie ono poświęcone emigracji solidarnościowej. Na zakończenie cyklu szkoleniowego jego uczestnicy wyjadą do Francji, gdzie odwiedzą główne ośrodki związane z polską emigracją niepodległościową.

Pierwsza, zeszłoroczna edycja szkolenia nosiła nazwę „Polski Londyn”. Podczas trzech sesji szkoleniowych jego uczestnicy zapoznali się z tematami: „Emigracja polska we Francji i Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej”, „Polski Londyn w czasie II wojny światowej”, „Zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie w służbie Polaków na emigracji”, „Kościół na emigracji”, „Kultura i emigracja na wygnaniu”, „Poeci, pisarze, wydawcy”, „Polski Londyn a PRL”, „UB wobec polskiego Londynu”, „Wojsko polskie na uchodźctwie”, „Elity Wojska Polskiego podczas II wojny światowej (na Zachodzie)”, „Polskie elity polityczne na wygnaniu (1939–1990)” i „Polski Londyn – legalizm, kryzysy polityczne i doktryna polityczna”. Pierwszą edycję szkolenia zakończył wyjazd do Londynu, podczas którego uczestnicy odwiedzili miejsca związane z polską emigracja niepodległościową.

Zdjęcia z drugiego spotkania

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa