Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Jacek Kaczyński
e-mail: iod@ore.edu.pl 

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa