Seminarium szkoleniowe w projekcie „Nowa Ukraińska Szkoła 2”

W dniach 1–8 lipca br. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się seminarium szkoleniowe projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Było to pierwsze w tym roku szkolenie dla 40 ukraińskich autorów modelowego ramowego programu oświatowego i wzorcowego programu nauczania dla klas 5–9 szkoły początkowej oraz dla klas 10–12 szkoły średniej.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Jadwiga Mariola Szczypiń oraz Wicedyrektor Lwowskiego Obwodowego Instytutu Pedagogicznego Kształcenia Podyplomowego (LOIPPO) Roman Shyyan podpisali umowę partnerską na rzecz realizacji projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2”. Podczas spotkania Dyrektor ORE przedstawiła zmiany zachodzące w polskiej oświacie i odpowiadała na pytania ukraińskich gości.

Ekspertami tegorocznej edycji projektu są: prof. Małgorzata Żytko (wychowanie wczesnoszkolne), prof. Jarosław Rabiński (historia), Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn i Anna Majewska-Wójcik (język polski jako obcy), s. Leokadia Wojcechowska (matematyka),  Krzysztof Błaszczak (chemia) oraz Małgorzata Wojnarowska (wiedza o społeczeństwie).

Dodatkową atrakcją dla naszych gości był pokaz filmu „Przyjaźń w cieniu Kremla – Ukraina”        i spotkanie z jego reżyserem Wojciechem Jachymiakiem. Ukraińscy autorzy wysoko ocenili zarówno prowadzących, jak i poziom zajęć. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali imienne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Obecny dwuletni projekt jest kontynuacją poprzednich przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez ORE i LOIPPO. Projekt „Nowa Ukraińska Szkoła 2” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa