Letnia Akademia – „Demokracja w szkole”

Czwarta już edycja Letniej Akademii pod tytułem „Demokracja w szkole” poświęcona edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka odbywa się w dniach 6 – 14 lipca 2013 roku w Polsce w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku.

Letnia Akademia jest wspólnym projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda. Projekt adresowany jest do edukatorów (3-osobowe delegacje w składzie: dyrektor i nauczyciel z tej samej szkoły oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia rodziców) przede wszystkim z państw objętych programem Partnerstwo Wschodnie. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie 10 zespołów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Polski.

Letnia Akademia inicjuje i rozszerza współpracę między uczestniczącymi krajami poprzez wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka. Letnia Akademia przygotowuje edukatorów do praktycznego realizowania i wdrażania w szkołach „dobrych doświadczeń wypracowanych pod auspicjami Rady Europy. Przeszkoleni uczestnicy pełnią rolę multiplikatorów i promują zasady demokracji oraz poszanowanie praw człowieka w działaniach realizowanych w ich środowiskach.

Uroczysta inauguracja Letniej Akademii odbędzie się 8 lipca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w Auli Ośrodka Rozwoju Edukacji (Warszawa, Al. Ujazdowskie 28) z udziałem przedstawicieli Rady Europy, Europejskiego Centrum Wergelanda, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, przedstawicieli ambasad oraz organizacji pozarządowych.

Zajęcia w ramach Letniej Akademii będą trwały tydzień. W trakcie zajęć uczestnicy będą poszerzać wiedzę i rozwijać własne kompetencje, zapoznawać się z różnymi formami wdrażania podejść edukacyjnych, przygotowujących obywateli do życia w społeczeństwach demokratycznych. Wsparciem w tym procesie będą dokumenty i materiały szkoleniowe Rady Europy. Ponadto uczestnicy dokonają analizy sytuacji w swoich szkołach pod kątem edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka oraz opracują ścieżki rozwoju własnych szkół.

Letnia Akademia „Demokracja w szkole” jest całorocznym projektem. Składa się on ze stacjonarnego szkolenia w Polsce, etapu przygotowawczego i wdrożenia zmian w szkołach biorących udział w projekcie, które są wspomagane w trybie e-learning.

Opracowała: Olena Styslavska

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa