„Demokracja w szkole” po raz siódmy w ORE

W piątek 15 lipca zakończyła się siódma edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole” poświęcona edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Tematem tegorocznej edycji było „Budowanie włączającego środowiska szkolnego dla wszystkich” w szkołach krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji.

Letnia Akademia jest wspólnym projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rady Europy i Europejskiego Centrum Wergelanda. Corocznie bierze w niej udział 10 trzyosobowych zespołów, w skład których wchodzą: dyrektor i nauczyciel z tej samej szkoły oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia rodziców. W tym roku gościliśmy uczestników z Erewania w Armenii, Baku w Azerbejdżanie, Soligorska na Białorusi, Chokhatauri i Rustavi w Gruzji, Kiszyniowa w Mołdawii, Moskwy w Rosji, Głybokiej na Ukrainie, Kolomyi na Ukrainie oraz z Mszczonowa w Polsce.

Podczas tygodnia warsztatów uczestnicy pracowali nad tym, jak rozwijać demokratyczną kulturę w swoich szkołach oraz planowali przedsięwzięcia, które będą chcieli wprowadzić w codzienne działania − programy nauczania i programy wychowawcze w swoich szkołach i społecznościach. Już od września rozpoczną realizację projektów, które przez najbliższy rok szkolny będą mogli rozwijać i wdrażać, korzystając ze wsparcia trenerów Akademii w systemie online.

Dyrektor ORE Sławomir Kuligowski rozpoczynając uroczystość poprosił o minutę ciszy w hołdzie ofiarom zamachu w Nicei. Następnie przywitał organizatorów projektu: Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Marzennę Drab, przedstawiciela Rady Europy Katię Dolgovą-Dreyer oraz Dyrektora Europejskiego Centrum Wergelanda Anę Peronę-Fjeldstad; przedstawicieli ambasad: Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Armenii w RP Jego Ekscelencję Edgara Ghazaryan’a, Drugiego Sekretarza Ambasady Azerbejdżanu w RP Emila Aghaahmadova, Pierwszego Radcę Ambasady Gruzji w RP Ketevan Esiashvili, Drugiego Sekretarza Ambasady Mołdawii w RP Lię Țurcan, Radcę Ministra Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce Anne Grete Riise, Attaché ds. Kultury w Ambasadzie Rosji w Polsce Emila Shykhalieva, III sekretarza Ambasady Ukrainy w Polsce, Wasyla Jordana; uczestników projektu, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, w tym inicjatora Letnich Akademii „Demokracja w szkole” Krzysztofa Stanowskiego − Prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Alicję Pacewicz − Wiceprezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Dyrektora ds. programów i wydawnictw, Natalię Kertyczak z Fundacji Edukacja dla Demokracji, dr Olgę Napiontek − Wiceprezes Zarządu Fundacji Civis Polonus, Rafała Jewdokimowa − Kierownika Referatu ds. Partnerstwa Wschodniego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz trenerów Letniej Akademii: Olenę Styslavską, Marzenę Rafalską i Andreya Loffe.

Spośród organizatorów siódmej edycji Letniej Akademii, jako pierwsza zabrała głos Podsekretarz Stanu Marzenna Drab: „Przy obecnym kryzysie wartości w Europie, wzroście napięć i konfliktów, sprawą priorytetową i wspólną dla wszystkich państw jest dziś kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, niezależnie od ich niedawnej przeszłości − czy wywodzą się z ustabilizowanej demokracji czy też reżimu autorytarnego”.

Przedstawiciel Rady Europy Katia Dolgova-Dreyer zwróciła uwagę na istotną rolę uczestników: „Bez Was − praktyków żadne zmiany nie byłyby możliwe. Dzięki Wam możliwe jest wprowadzanie wszystkich zapisów ujętych w Europejskiej Karcie Społecznej (…) Edukacja to długi proces, bądźmy cierpliwi, a na pewno zobaczymy efekty naszej pracy”.

Ana Perona-Fjeldstad, Dyrektor Europejskiego Centrum Wergelanda również dziękowała uczestnikom za udział w projekcie: „Wasza rola jest bardzo istotna (…) w Sulejówku nauczyliście się rozszerzać demokrację w szkole, wróćcie do swoich krajów i rozpowszechniajcie tę wiedzę. To, co robicie jest ważne, dziękujemy za zaufanie”.

Wszystkie grupy przygotowały prezentacje podsumowujące cały tydzień projektu i opowiedziały o najważniejszych doświadczeniach, które zdobyli podczas Letniej Akademii. Każda z ekip największą wdzięczność wyrażała w stosunku do trenerów, dzięki którym poznali funkcje Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy, omawiając wszystko co było niezrozumiałe oraz odkrywając największe wartości.

Inicjator Letnich Akademii, Prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej Krzysztof Stanowski zauważył potrzebę zwiększenia nacisku na wychowanie w szkole − „Dziś najważniejsze nie jest uczenie przedmiotów, ale uczenie jak być razem (…) szkoła musi być miejscem spotkań różnych ludzi, by każdy młody człowiek mógł uczyć się szacunku do innych kultur”.

Pod koniec uroczystego spotkania Podsekretarz Stanu Marzenna Drab razem z przedstawicielem Rady Europy i Dyrektor Europejskiego Centrum Wergelanda uhonorowała uczestników Letniej Akademii „Demokracja w Szkole” certyfikatami ukończenia kursu, a dyrektor ORE zaprosił gości do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Zdjęcie grupowe: Uczestnicy ceremonii zamknięcia 7. edycji Letniej Akademii „Demokracja w szkole”. Fot. Małgorzata Matusik

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa