Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Konferencja: Edukacja dostępna dla każdego wychowanka/ucznia MOW/MOS w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego

Źródło: photogenica

Wydział Nadzoru Pedagogicznego we współpracy z Wydziałem Resocjalizacji i Socjoterapii ORE serdecznie zaprasza do udziału w konferencji online pt.: Edukacja dostępna dla każdego wychowanka/ucznia MOW/MOS w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego, która odbędzie się 15 lipca 2024 r. za pośrednictwem platformy Zoom. Konferencja jest adresowana do wizytatorów wykonujących zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego. Głównym celem konferencji jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy wizytatorów […]

Konferencja: Edukacja dostępna dla każdego dziecka/ucznia w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego

Źródło: Photogenica

Wydział Nadzoru Pedagogicznego we współpracy z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE organizuje w dniu 30.08.2023 r. Konferencję online dla wizytatorów: Edukacja dostępna dla każdego dziecka/ucznia w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego.  Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy wizytatorów w zakresie: znajomości podstaw prawnych organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego; aktualnych rozwiązań systemowych dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego; planowania […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa