Konferencja: Edukacja dostępna dla każdego dziecka/ucznia w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Wydział Nadzoru Pedagogicznego we współpracy z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE organizuje w dniu 30.08.2023 r. Konferencję online dla wizytatorów:

Edukacja dostępna dla każdego dziecka/ucznia w świetle przepisów prawa – dziś i jutro. Zadania organu nadzoru pedagogicznego. 

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy wizytatorów w zakresie:

  • znajomości podstaw prawnych organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego;
  • aktualnych rozwiązań systemowych dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego;
  • planowania i organizacji procesu kształcenia w grupie zróżnicowanej;
  • działań organu sprawującego nadzór pedagogiczny na rzecz efektywnej edukacji i wsparcia dziecka/ucznia;
  • roli wizytatora do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, jako osoby wspomagającej procesy ukierunkowane na rozwój dziecka/ucznia.

Konferencja obejmuje wykłady na następujące tematy:

Wspieranie realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów – ramy prawne i działania Ministerstwa Edukacji i Nauki

Edukacja i wsparcie dziecka/ucznia oraz rodziny, czyli o synergii działań

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego – aktualne rozwiązania systemowe

Planowanie i organizacja procesu kształcenia w grupie/klasie zróżnicowanej

Działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny na rzecz efektywnej edukacji i wsparcia dzieci, uczniów i rodzin

Wizytator jako osoba wspomagająca procesy ukierunkowane na potrzeby i rozwój dziecka/ucznia – z doświadczeń wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE)

Udział oraz poprowadzenie wykładu podczas konferencji zapowiedziała m.in. dr hab. prof. KUL, Ewa Domagała-Zyśk.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa