Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Aktualności

Poszukujemy kandydatów na stanowiska ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska: eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o kulturze, eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie plastyki i historii sztuki, eksperta ds. przedmiotów artystycznych w zakresie muzyki i historii muzyki.

Informacja o naborze wniosków na konkurs

Informujemy, że na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój trwa nabór wniosków do konkursu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych”. Termin naboru wniosków: od 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska: eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie j. polskiego i filozofii; eksperta ds. matematyki; eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie przyrody, biologii i geografii; eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie fizyki i chemii; eksperta ds. informatyki; eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego − projekt PO WER

Od 1 lipca 2016 roku w ORE realizowany jest kolejny projekt − Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Projekt przyczyni się do zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym, a jego końcowym efektem będzie udostępnienie na platformie www.epodreczniki.pl wysokiej jakości 3 380 e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej ORE, gdzie dostępne będą wszystkie informacje związane […]

Wyniki rekrutacji na ekspertów

Zakończyliśmy rekrutację na ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”. Wyniki naboru znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej ORE. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa