Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

2 sierpnia 2018

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do pracy w projekcie – umowa zlecenie

Dla prawidłowej realizacji zadań merytorycznych Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji poszukuje: 3 Recenzentów e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty z języka angielskiego.

Więcej informacji na naszej stronie BIP.

6 lipca 2018

Poszukujemy ekspertów merytorycznych ds. adaptacji e-materiałów dla uczniów ze SPE do oceny e-materiałów

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. (więcej…)

29 czerwca 2018

Nowe e-materiały – konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych w typie abstrakty lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. (więcej…)

28 czerwca 2018

Poszukujemy weryfikatorów e-materiałów dydaktycznych pod kątem funkcjonalnym

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego (więcej…)

28 czerwca 2018

Poszukujemy recenzentów e-materiałów do przedmiotów artystycznych

W ramach projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy: (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa