Poszukujemy kandydatów na stanowiska ekspertów w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska:

eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie j. polskiego i filozofii;
eksperta ds. matematyki;
eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie przyrody, biologii i geografii;
eksperta ds. przedmiotów przyrodniczych w zakresie fizyki i chemii;
eksperta ds. informatyki;
eksperta ds. przedmiotów humanistycznych w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa