Poszukujemy ekspertów merytorycznych do opracowania koncepcji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie 13 przedmiotów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 ekspertów merytorycznych do opracowania koncepcji i założeń e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie 13 przedmiotów: fizyki, chemii, matematyki, informatyki, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze w zakresie podstawowym, kultury antycznej i języka łacińskiego w zakresie rozszerzonym.

Przedłużono termin składania ofert do 4 lipca 2016 r. do końca dnia.

Poszukujemy ekspertów – specjalistów do opracowania dzieł będących koncepcjami e-materiałów dydaktycznych w następujących obszarach tematach: 

 1. Koncepcja i założenia e-materiałów do muzyki w szkole podstawowej oraz do historii muzyki w szkołach kończących się egzaminem maturalnym w zakresie rozszerzonym, w tym do następujących typów e-materiałów: audiobooków, krótkich filmów edukacyjnych do wykorzystania na lekcji.
 2. Koncepcja i założenia e-materiałów do plastyki w szkole podstawowej oraz do historii sztuki w szkołach kończących się egzaminem maturalnym w zakresie rozszerzonym, w tym do następujących typów e-materiałów: audiobooków, krótkich filmów edukacyjnych do wykorzystania na lekcji.
 3. Koncepcja i założenia e-materiałów do wiedzy o kulturze w szkołach kończących się egzaminem maturalnym w zakresie podstawowym oraz do kultury antycznej i języka łacińskiego w szkołach kończących się egzaminem maturalnym w zakresie rozszerzonym, w tym do następujących typów e-materiałów: audiobooków, krótkich filmów edukacyjnych do wykorzystania na lekcji.
 4. Koncepcja i założenia e-materiałów do fizyki na wszystkich etapach edukacyjnych, w następujących typach e-materiałów: abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki, krótkie filmy edukacyjne do wykorzystania na lekcji.
 5. Koncepcja i założenia e-materiałów do chemii na wszystkich etapach edukacyjnych, w następujących typach e-materiałów: abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki, krótkie filmy edukacyjne do wykorzystania na lekcji.
 6. Koncepcja i założenia e-materiałów do matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych, w następujących typach e-materiałów: abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki, krótkie filmy edukacyjne do wykorzystania na lekcji.
 7. Koncepcja i założenia e-materiałów do informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, w następujących typach e-materiałów: abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki, krótkie filmy edukacyjne do wykorzystania na lekcji.
 8. Koncepcja i założenia e-materiałów do języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, w następujących typach e-materiałów: abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki, krótkie filmy edukacyjne do wykorzystania na lekcji.
 9. Koncepcja i założenia e-materiałów do historii na wszystkich etapach edukacyjnych, w następujących typach e-materiałów: abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki, krótkie filmy edukacyjne do wykorzystania na lekcji.
 10. Koncepcja i założenia e-materiałów do wiedzy o społeczeństwie na wszystkich etapach edukacyjnych, w następujących typach e-materiałów: abstrakty lekcji w języku angielskim, audiobooki, krótkie filmy edukacyjne do wykorzystania na lekcji.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Osoby opracowujące koncepcje i założenia są zobowiązane do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania dzieł, w tym do:

 • kontaktów zdalnych z wyznaczonymi pracownikami ORE: ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem ds. merytorycznych
 • udziału w co najmniej jednym jednodniowych spotkaniach konsultacyjnych – proponowany termin 8 lipca 2016 r.

TERMINY REALIZACJI ZADANIA

Opracowanie dzieła rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dzieło, termin oddania nie później niż 22 sierpnia 2016 r.  

WYBÓR WYKONAWCY

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik nr 2) dostępnego w wersji Word (załączniki dostępne są po kliknięciu w konkretny obszar tematyczny) i  przesłanie w wersji elektronicznej do dnia 4 lipca 2016 r. do końca dnia na adres  poczty elektronicznej: angelika.wisniewska@ore.edu.pl.


LOGO wspólne Funduszy Europejskichi Unii Europejskiej

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa