Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego − projekt PO WER

Od 1 lipca 2016 roku w ORE realizowany jest kolejny projekt − Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Projekt przyczyni się do zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym, a jego końcowym efektem będzie udostępnienie na platformie www.epodreczniki.pl wysokiej jakości 3 380 e-materiałów dydaktycznych do 16 przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych. Osoby zainteresowane zapraszamy do śledzenia strony internetowej ORE, gdzie dostępne będą wszystkie informacje związane z harmonogramem i realizacją projektu.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa