Zapraszamy na bezpłatne webinarium „Realizacja doradztwa zawodowego na przedmiotach kształcenia ogólnego i zawodowego na wybranych przykładach”

Źródło: Fotolia
Źródło: Fotolia

Wydział Doradztwa Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne webinarium „Realizacja doradztwa zawodowego na przedmiotach kształcenia ogólnego i zawodowego na wybranych przykładach”, które odbędzie się w dniu 23.05.2023 r. w godzinach 9:15 – 12.15 za pośrednictwem platformy Zoom.

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, nauczycieli kształcenia zawodowego i ogólnego, dyrektorów publicznych szkół, pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników publicznych bibliotek pedagogicznych.

Celem webinarium jest: zapoznanie ze sposobami eksponowania w trakcie bieżącej pracy z uczniami związków realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.

Webinarium będzie realizowane w trzech modułach:

  • Moduł1. Szkoła jako przestrzeń wspierająca ucznia w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz rozwoju kompetencji przekrojowych.
  • Moduł 2. Przykłady dobrych praktyk uwzględniające  zagadnienia związane z tematyką zawodoznawczą na wybranych  przedmiotach kształcenia ogólnego.
  • Moduł 3. Kształtowanie proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji na przedmiotach zawodowych

Elektroniczny formularz rejestracji

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa