Konferencja „Realizacja kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2024/2025”

19 czerwca 2024 roku, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) był gospodarzem spotkania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli z całego kraju.

Tematem konferencji było ukazanie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025 ze szczególnym uwzględnieniem zadań jakie przewidział resort edukacji dla placówek doskonalenia, które stanowią ważny element systemu edukacji narodowej.

Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor ORE, Andrzej Suchenek. Witając wszystkich przybyłych podkreślił rangę spotkania gromadzącego przedstawicieli Ministerstwa, dyrektorów placówek, przedstawicieli organizacji takich jak WOŚP oraz międzynarodowych instytucji będących stałymi partnerami ORE takich jak: Instytut Goethe, Fundacja British Council oraz Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasadora Hiszpanii.

Jako pierwsza przedstawiła wizję prac resortu Sekretarz Stanu Katarzyna Lubnauer wskazując na rolę i ogrom wyzwań stojących przed systemem doskonalenia, mającego zająć znaczącą rolę w realizacji zadań jakie stają przed polską edukacją nieustannie modernizowaną i reagującą aktywnie na zmieniające się okoliczności – choćby związane z wdrożeniem uczniów z Ukrainy w krwioobieg codziennej pracy polskiej szkoły.

Program edukacyjny WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” przedstawił z właściwą sobie dynamiką sam Jerzy Owsiak rekomendując unikatowy program usprawniający uczniów w klasach I-III w zakresie niesienia pierwszej pomocy. Podczas spotkania doszło do podpisania oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy ORE a WOŚP w tej dziedzinie.

W kolejnych odsłonach uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi ofertami zadań dla placówek doskonalenia zaprezentowanymi przez Departament Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej, Departament Edukacji Włączającej oraz Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego.

Konferencja ukazała obszerną ofertę w zakresie doskonalenia w obszarach języków obcych jaką realizuje ORE wraz z instytucjami partnerskimi.

Ze strony ORE jako priorytetowe zostały ukazane założenia projektu „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”.

Owocne w treści informacyjne oraz programowe spotkanie zamknął swoim podsumowaniem Dyrektor ORE Andrzej Suchenek podkreślając znaczenie systemowej współpracy wszelkich podmiotów systemu doskonalenia w tworzeniu sprzyjających warunków codziennego, jak najlepszego funkcjonowania polskiej oświaty. Zapowiedział dbałość o cykliczne spotkania w Ośrodku Rozwoju Edukacji kadry kierowniczej systemu doskonalenia.

Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w MEN
Dyrektor ORE, Andrzej Suchenek
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Od lewej: dyrektor ORE Andrzej Suchenek, prezes WOŚP Jerzy Owsiak
Prezes WOŚP Jerzy Owsiak
Od lewej: Przedstawiciele WOŚP: Małgorzata Bochniak, Jerzy Owsiak
Iwona Konopka, ORE
Od lewej: dyrektor ORE Andrzej Suchenek, prezes WOŚP Jerzy Owsiak
Magdalena Brewczyńska, ORE
Karolina Kasperska, Fundacja British Council z siedzibą w Warszawie
Piotr Garczyński, Instytut Goethe w Warszawie
Magdalena Claver Pater, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasadora Hiszpanii
Urszula Blicharz, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Małgorzata Dadura, Instytut Badań Edukacyjnych
Elżbieta Neroj, Departament Edukacji Włączającej MEN
Anna Dakowicz-Nawrocka, Departament Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej MEN

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa