Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą wracają!

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie rozpoczął realizację projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2024 roku.

Stanowi on kontynuację dwóch projektów pozakonkursowych zrealizowanych w latach 2019 – 2023: Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację WłączającąPilotażowe wdrożenie modelu SCWEW. W projekcie planowane jest utworzenie 285 SCWEWów realizujących specjalistyczne wsparcia na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

W działaniach projektowych zostaną wykorzystane doświadczenia 23. SCWEW, które w pilotażu wdrażały koncepcję Modelu SCWEW oraz potencjał przedszkoli, szkół i placówek specjalnych.

Informacje dot. działań projektowych.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa