Brak terminu
Aktualności

Aktualności

Fundacja British Council podpisała porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie

Rachel Launay (Dyrektor Fundacji British Council), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie)

Dnia 17 czerwca 2024 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora pana Andrzeja Suchenka i Fundacją British Council reprezentowaną przez Dyrektor panią Rachel Launay. Obie organizacje, ORE i British Council, wyraziły zamiar rozwijania konstruktywnej współpracy w dziedzinie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka angielskiego. British Council będzie opracowywać programy szkoleń dla doradców metodycznych i nauczycieli języka angielskiego […]

Działania ORE i PKDP na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – ulotka informacyjna

Źródło: https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/

Ośrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z Państwową Komisją do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Działania polegają między innymi na docieraniu z informacjami do przedszkoli, szkół i placówek, by wyposażyć nauczycieli w szerszą wiedzę na temat rozpoznawania zjawiska. Jakie formy może przybierać wykorzystanie seksualne dziecka? Jakie są jego objawy? Gdzie szukać pomocy? Rekomendujemy materiały informacyjne opracowane przez PKDP, […]

FORUM EKSPERCKIE – „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”

Źródło: gov.pl/web/edukacja/forum-eksperckie—wspolpraca-bez-granic–nauczyciele-na-rzecz-wsparcia-dzieci-i-mlodziezy-z-doswiadczeniem-migracji-i-uchodzstwa

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału online w Forum Eksperckim na temat edukacji włączającej oraz międzykulturowej uczniów z doświadczeniem migracji.

Zapisy na wysłuchanie publiczne w sprawie edukacji obywatelskiej

Źródło: gov.pl/web/edukacja/zapisy-na-wysluchanie-publiczne-w-sprawie-edukacji-obywatelskiej

20 czerwca br. odbędzie się wysłuchanie publiczne, podczas którego będzie możliwość zgłoszenia propozycji i uwag dotyczących nowego przedmiotu „Edukacja obywatelska”. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Badań Obywatelskich i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wystartował już IT Fitness Test 2024

Źródło: organizator

To najnowsza odsłona ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji cyfrowych. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i teraz wspieramy tę inicjatywę, będącą największym testem rzeczywistych umiejętności technologicznych w Polsce. Dostrzegamy, że kompetencje cyfrowe są młodym ludziom niezbędne zarówno do rozwoju życia zawodowego, jak i sprawnego (i bezpiecznego!) poruszania się w życiu osobistym. Podkreślamy, że wzięcie udziału w sprawdzianie jest całkowicie darmowe i może być elementem kształcenia informatyki w szkole. IT Fitness Test został tak skonstruowany, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa