Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem konkursu grantowego!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą, Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej. W ramach realizacji działań całego projektu przewidywane jest wyłonienie 285 SCWEW.

Do udziału w konkursie, analogicznie do rozwiązań przyjętych w zakończonym w 2023 r. projekcie Pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW, zostaną zaproszone organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne/szkoły specjalne/placówki specjalne (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW)/Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS)/Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW).

Planowane są 4 tury konkursu grantowego:

 • I tura: termin ogłoszenia konkursu III kwartał 2024,
  funkcjonowanie SCWEW I kwartał 2025 – I kwartał 2026
 • II tura: termin ogłoszenia konkursu IV kwartał 2024,
  funkcjonowanie SCWEW II kwartał 2025 – II kwartał 2026
 • III tura: termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2025,
  funkcjonowanie SCWEW I kwartał 2026 – I kwartał 2027
 • IV tura: termin ogłoszenia konkursu IV kwartał 2025,
  funkcjonowanie SCWEW II kwartał 2026 – II kwartał 2027

Każda tura konkursowa zostanie poprzedzona cyklem działań o charakterze informacyjno-doradczym: konferencjami regionalnymi, spotkaniami informacyjno-konsultacyjnymi, konsultacjami.

W sprawie funkcjonowania SCWEW oraz przygotowania działań konkursowych można kontaktować się mailowo scwew3@ore.edu.pl lub telefonicznie:

Jolanta Nawrocka  tel. 22 570 83 44

Justyna Ilczuk tel. 22 570 83 56

Zachęcamy do śledzenia strony projektu, na której będą zamieszczane bieżące informacje związane z realizacją konkursu oraz do zapoznania się z harmonogramem działań projektowych.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa