279. rocznica urodzin Kazimierza Pułaskiego

Autorstwa [1], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91536
Autorstwa [1], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91536

Kazimierz Pułaski urodził się 4 lub 6 marca 1745 roku w Warszawie. Był jednym z dowódców konfederacji barskiej (1768-1772), a po jej niepowodzeniu przebywał w Ameryce, gdzie trwały walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Pułaski, nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”, został mianowany w 1777 roku generałem brygady, a rok później sformował słynny Legion Pułaskiego (złożonego głównie z kawalerii oraz, w mniejszym stopniu, z piechoty). Jest uznawany za bohatera dwóch narodów i do dzisiaj ma swoje ważne miejsce w historii Polski i Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa