Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W dniu 31 stycznia 2024 roku w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu podsumowano część projektu edukacyjnego „Otwieranie ciszy” skierowanego do szkół znajdujących się na terenach dawnego getta warszawskiego.

Spotkanie poprowadziła dr Wiesława Młynarczyk – Główna Specjalistka ds. Edukacji w Dziale Edukacji Muzeum Getta warszawskiego oraz Piotr Grabowski – nauczyciel historii z V LO w Warszawie.

Na spotkaniu obecni byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele (V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w

Warszawie, XLV Liceum im. Romualda Traugutta, XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie), którzy wspólnie uczestniczyli w projekcie, a także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Nie zabrakło również uczniów oraz nauczycieli szkół, które dopiero będą uczestniczyć w projekcie.

Zwieńczeniem imprezy było odsłonięcie trzech tablic upamiętniających historyczne miejsca w dawnym getcie.

fot. Robert Wilczyński - Powitanie uczestników spotkania przez Macieja Rusieckiego - Dyrektora V Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego
fot. Robert Wilczyński - Rozmowa dr Wiesławy Młynarczyk (MGW) i Piotra Grabowskiego ( VLO) z uczniami – uczestnikami projektu „Otwieranie ciszy” ( dla szkół znajdujących się na terenie byłego warszawskiego getta)
fot. Robert Wilczyński - Kadr z filmu zrealizowanego przez uczniów XVII LO im. A. Frycza -Modrzewskiego – w kadrze świadek historii prof. Wiktoria Śliwowska
fot. Robert Wilczyński - Symboliczne odsłonięcie tablicy, która będzie umieszczona na budynku liceum im. R. Traugutta przez dyrektorkę liceum Agatę Pallasch i kierowniczkę Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego dr Halinę Postek
fot. Robert Wilczyński - Symboliczne odsłonięcie tablicy, która będzie umieszczona na budynku liceum A. Frycza- Modrzewskiego przez przedstawicielkę liceum i kierowniczkę Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego dr Halinę Postek
fot. Robert Wilczyński - Symboliczne odsłonięcie tablicy, która będzie umieszczona na budynku liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego przez dyrektora liceum Macieja Rusieckiego i kierowniczkę Działu Edukacji Muzeum Getta Warszawskiego dr Halinę Postek

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa