161. rocznica powstania styczniowego

Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Chelmonski_3.htm
Źródło: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Chelmonski_3.htm

Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym w XIX wieku po rozbiorach, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców z wszystkich warstw społeczeństwa. Walki powstańców z zaborcą rosyjskim trwały do jesieni 1864 r.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z Wojciechem Kalwatem, dyrektorem Biura „Niepodległa”.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa