Scenariusze lekcji dotyczącej przedsiębiorczości, bankowości, roli pieniądza do pobrania ze strony Narodowego Banku Polski

Źródło: https://nbp.pl/
Źródło: https://nbp.pl/

Narodowy Bank Polski stworzył scenariusze lekcje dotyczące bankowości centralnej. Wśród gotowych scenariuszy zajęć są treści na temat roli pieniądza w gospodarce, obliczania inflacji i analiza wpływu zmiany wysokości stóp procentowych na konsumentów czy przykład eksperymentu chemicznego na sprawdzenie z czego zrobiona jest polska moneta jednogroszowa. Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z opracowanych materiałów jako pomysł na temat w ramach tzw. „10” z doradztwa zawodowego.

Scenariusze zajęć do pobrania ze strony Narodowego Banku Polskiego

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa