Tydzień z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, sztucznej inteligencji i Chatem GPT w edukacji

Źródło: kursy.etwinning.pl
Źródło: kursy.etwinning.pl

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach internetowych poświęconych wykorzystywaniu rzeczywistości rozszerzonej, sztucznej inteligencji i Chatu GPT w procesie dydaktycznym.

Kursy przeznaczone są dla nauczycieli, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami programu eTwinning. Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę w zakresie wykorzystywania narzędzi bazujących na modelach sztucznej inteligencji do prowadzenia angażujących zajęć dla uczniów, usprawniania pracy dydaktycznej i metodycznej oraz zwiększenia efektywności i atrakcyjności prowadzonych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning. 

Informacje o kursach dostępne są na stronie.

Tydzień z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej oraz sztucznej inteligencji w edukacji

Kurs wprowadza w tajniki wykorzystania AR i AI w procesie dydaktycznym.

Tydzień z narzędziami AI do planowania lekcji i projektu

Głównym założeniem kursu jest pokazanie szerokich możliwości AI tak, aby narzędzia sztucznej inteligencji stały się sprzymierzeńcem w procesie planowania lekcji i projektu dostosowanych do potrzeb i umiejętności różnych grup uczniów.

Tydzień z Chatem GPT w edukacji

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą w swojej pracy wykorzystywać Chat GPT do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Kursy prowadzone są metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle

Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz rejestracyjny.

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa