Zaproszenie na XXXIII Konferencje szkoleniową SDSIZ RP 2023

Źródło: https://sdsiz.com.pl/logotyp-sdsiz-rp/
Źródło: https://sdsiz.com.pl/logotyp-sdsiz-rp/

Zapraszamy na XXXIII Konferencje szkoleniową SDSIZ RP 2023 we współpracy ze Stolicą eXperymentu w Gnieźnie „Nowe trendy – Neurodoradztwo i VR”

Tytuł konferencji przedstawia nowe trendy, które mocno dotykają doradztwa zawodowego w Polsce. Specjaliści od neurodydaktyki i zastosowania VR naświetlać będą wpływ tych dziedzin na podejście do pracy doradczej.
Posłuchacie i zobaczycie już 29-30 września 2023 w Gnieźnie na Konferencji w miejscu pod nazwą Stolica eXperymentu.

HARMONOGRAM KONFERENCJI  

Piątek 29.09.2023

 • 9:00 – 10:00 Zwiedzanie Stolicy eXperymentu i spacer po Gnieźnie – wycieczka alternatywna

Rozpoczęcie Konferencji

 • 11:00 – 12:15 Powitanie gości,
  wystąpienie Partnera Konferencji prezesa Waldemara Zbytka z Fundacji Warszawski Instytut Bankowości
  prezentacje laureatów OTK 2022 i konkursu „Niebanalnie o doradztwie 2023”
 • Przerwa kawowa
 • 12:30 – 13:15  Wykład inauguracyjny Robert Bielecki „Neurodydaktyka. Skąd? Po co? Dokąd?”
 • 13:15 – 13:45  Tomasz Waleczko „Wyzwania współczesnego świata a potrzeby młodych mózgów”
 • 13: 45 – 14:15 Olga Woj – „Motywacja, kreatywność i kompetencje przyszłości w oparciu o filary neurodydaktyki”
 • 14:15 – 14:45 dr Jolanta Religa, dr Mirosław Żurek Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom „Kreuj swoją przyszłość z wykorzystaniem metod foresight – z doświadczeń projektu FORhesIT
 • 15:00 – 16:30  Obiad
 • 16:30 – 17:00  Barbara Górka Fundacja Imago – „#DOSTĘPNEporadnictwoKARIERY”
 • 17:00 – 17:30 Wykład podsumowujący Robert Bielecki „Neurodydaktyka. Zrozumieć mózg – zrozumieć ucznia – zrozumieć edukację”
 • 18:30 Zjazd wyborczy SDSiZ RP sala
 • 20:00 Kolacja integracyjna – osoby zdeklarowane

Sobota 30.09.2023

 • 9:00 – 9:45 dr Wojciech Glac „Neuronauka a relacja uczeń-mistrz”
 • 10:00 – 11:30 I Sesja warsztatowa „Neuropedagogika na ratunek mózgowi nastolatka. Metoda Braincore i jej zastosowanie w doradztwie ” Tomasz Waleczko „Projektowanie procesu mentoringowego w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk” – dr Wojciech Glac Uniwersytet Gdański
 • 11:45 – 13:15 II Sesja warsztatowa „Neuropedagogika na ratunek mózgowi nastolatka. Metoda Braincore i jej zastosowanie w doradztwie ” Tomasz Waleczko, „Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wspierające nowoczesne poradnictwo zawodowe” – Kamila Pihur Fundacja Imago, „Projektowanie procesu mentoringowego w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk” – dr Wojciech Glac Uniwersytet Gdański
 • 13:30 – 15:00 III Sesja warsztatowa „Neuropedagogika na ratunek mózgowi nastolatka. Metoda Braincore i jej zastosowanie w doradztwie ” Tomasz Waleczko, „Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wspierające nowoczesne poradnictwo zawodowe” – Kamila Pihur Fundacja Imago, „Projektowanie procesu mentoringowego w oparciu o wiedzę z zakresu neuronauk” – dr Wojciech Glac Uniwersytet Gdański
 • 15:00 – zakończenie Konferencji
 • 15:30 – obiad

Formularz rejestracji

Informacje organizacyjne 2023

Prelegenci

Streszczenia

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa