„Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów” ogólnopolskie sympozjum naukowe

Źródło: ibe.edu.pl
Źródło: ibe.edu.pl

Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji IBE zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Dehumanizacja komunikacji – humanizacja automatów”, które odbędzie się 27 września 2023 roku w siedzibie Istytutu Badań Edukacyjnych.

Przedmiotem sympozjum będzie wielowymiarowy problem uprzedmiotowienia człowieka i upodmiotowienia automatu w komunikacji społecznej. Tematem spotkania będą praktyczne implikacje dla systemu edukacyjnego.

Program sympozjum przewiduje 8 referatów w dwóch częściach plenarnych, a także panel dyskusyjny, w których udział wezmą badacze z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Akademia Leona Koźmińskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Informacja o sympozjum

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa