Webinarium pt. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

Od lewej: Wiesław Gajewski, Prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca, pedagog seksualności, wykładowca Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych; dr Katarzyna Segeth- Boniecka, naukowiec, członek zarządu INER, nauczyciel NPR; Barbara Paź, pedagog, autorka programów profilaktycznych; Anna Powązka, nauczyciel konsultant ORE Wydział Wychowania i Profilaktyki, doradca życia rodzinnego; Daniela Bartosiak, nauczyciel konsultant MSCDN, trener wojewódzki programu Wektory życia, wieloletni dyrektor szkoły
Od lewej: Wiesław Gajewski, Prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca, pedagog seksualności, wykładowca Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych; dr Katarzyna Segeth- Boniecka, naukowiec, członek zarządu INER, nauczyciel NPR; Barbara Paź, pedagog, autorka programów profilaktycznych; Anna Powązka, nauczyciel konsultant ORE Wydział Wychowania i Profilaktyki, doradca życia rodzinnego; Daniela Bartosiak, nauczyciel konsultant MSCDN, trener wojewódzki programu Wektory życia, wieloletni dyrektor szkoły

21 i 30 czerwca odbyło się na platformie Google Meet webinarium pt. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Celem szkolenia było wsparcie nauczycieli w zakresie form, metod, technik i środków dydaktycznych stosowanych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz aktualizacja wiedzy w obszarze WDŻ.

W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli.

Podczas szkolenia zostały poruszane zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, które pogłębiły i usystematyzowały wiedzę z metodyki zajęć wychowanie do życia w rodzinie.

W pierwszej części webinarium, pedagog rodzinny, nauczyciel konsultant ds. wychowania i profilaktyki, trener wojewódzki programu Wektory życia – Jolanta Radczyc przedstawiła metody aktywizujące, techniki i środki dydaktyczne na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, które rozwijają kreatywne myślenie, poszerzają zainteresowania, służą rozwojowi umiejętności komunikacji dzieci i młodzieży. Kolejny wykład wygłosiła dr Katarzyna Segeth-Boniecka, naukowiec, członek zarządu INER, nauczyciel akademicki i NPR w temacie Mama córce – Kobieta kobietce, przedstawiła program warsztatów, który ma na celu wsparcie Mam, aby miały śmiałość w podejmowaniu rozmowy ze swoją córką wchodzącą w okres dojrzewania. Z kolei treści o metodach, które pomagają otworzyć naszych uczniów na świat wartości i sensu życia przedstawiła Daniela Bartosiak, nauczyciel konsultant MSCDN, trener wojewódzki programu Wektory życia, wieloletni dyrektor szkoły.

Po przerwie Wiesław Gajewski, Prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca, pedagog seksualności, wykładowca Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych przedstawił wykład pt. Prezentacja założeń, metodyki oraz wybranych wątków tematycznych autorskich wykładów multimedialnych: „Miłość niejedno ma imię” (dla młodzieży 15+) oraz „Kolczasty Nastolatek” (dla rodziców nastolatków), w której ukazał miłość jako postawy człowieka i jej wpływ na nasze wybory, zachowania, działania i decyzje oraz widzenie świata. Wśród poruszanych tematów znalazły się treści o budowaniu relacji, o potrzebie empatycznego słuchania, wyrażaniu potrzeb i oczekiwań, które przedstawiła Barbara Paź podczas wykładu ,,Propozycje dydaktyczne w dziedzinie budowania relacji”. Anna Powązka, nauczyciel konsultant w ORE, starszy specjalista pracy z rodziną, zaktualizowała wiedzę z zakresu przepisów prawa oświatowego w temacie ,, Podsumowanie i odniesienie się do aktualnych zapisów w podstawie programowej zajęć wychowania do życia w rodzinie”. Po każdym wykładzie była przestrzeń na zadawanie pytań i komentarze od uczestników szkolenia.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i udział w webinarium. Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Od lewej: Wiesław Gajewski, Prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca, pedagog seksualności, wykładowca Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych; dr Katarzyna Segeth- Boniecka, naukowiec, członek zarządu INER, nauczyciel NPR; Barbara Paź, pedagog, autorka programów profilaktycznych; Anna Powązka, nauczyciel konsultant ORE Wydział Wychowania i Profilaktyki, doradca życia rodzinnego; Daniela Bartosiak, nauczyciel konsultant MSCDN, trener wojewódzki programu Wektory życia, wieloletni dyrektor szkoły
Od lewej góra: Daniela Bartosiak, nauczyciel konsultant MSCDN, trener wojewódzki programu Wektory życia, wieloletni dyrektor szkoły; Barbara Paź, pedagog, autorka programów profilaktycznych; Wiesław Gajewski, Prezes Instytutu Arystotelesa i Fundacji Czyste Serca, pedagog seksualności, wykładowca Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych; Jolanta Radczyc - pedagog rodzinny, nauczyciel konsultant ds. wychowania i profilaktyki, , trener wojewódzki programu Wektory życia; Anna Powązka, nauczyciel konsultant ORE Wydział Wychowania i Profilaktyki, doradca życia rodzinnego

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa