Podsumowanie konferencji WDEZ/WERP

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

W dniu 10.05.2023r. odbyła się planowana przez Wydział Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego  we współpracy z Wydziałem Edukacji dla Rynku Pracy konferencja online z częścią warsztatową  pn.”Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”.

Głównym celem konferencji było:

  • rozwijanie umiejętności stosowania przepisów prawa oraz tworzenia aktów wewnętrznych,
  • rozwijanie umiejętności planowania, pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi,
  • rozwijanie umiejętności planowania projektów edukacyjnych, zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi oraz środkami finansowymi tych projektów.

Część warsztatowa miała na celu:

  • rozwijanie umiejętności doboru nowych kadr,
  • pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania procesami podejmowania decyzji i przepływu informacji umożliwiających tworzenie uczącej się organizacji,
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania konfliktów.

W konferencji wzięło udział ponad 140 osób.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonała w imieniu Tomasza Madeja – p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Magdalena Mrozkowiak – kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy.

Jako pierwszy zaprezentował się Maciej Lasota- Naczelnik Wydziału Zintegrowanej Strategii Umiejętności w DSKKZ MEiN, który wprowadził uczestników konferencji w zagadnienia związane ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności ZSU 2030.

Marta Koch-Kozioł – kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno Zawodowego, ekspert  merytoryczny ds. konsultacji i doradztwa w projekcie dla pdn i bp, jako drugi prelegent, przeprowadziła wykład na temat „Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030?”.

Temat „ Jak wdrażać Zintegrowaną Strategię Umiejętności w szkole?” został poruszony przez Instytut Badań Edukacyjnych, który reprezentowała dr Dominika Walczak i dr Monika Staszewicz.

Podczas konferencji nie zabrakło również tematyki związanej z rozwijaniem umiejętności planowania oraz zarządzania projektami edukacyjnymi,  którą przestawiła Agnieszka Włodarczyk  – przedstawicielka Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Przed przerwą uczestnicy mogli zapoznać się także z wystąpieniem Tomasza Madeja- p.o. Dyrektora ORE na temat  działań ośrodka w zakresie wspierania kadry zarządzającej w realizacji ZSU 2030.

Kolejną część warsztatową konferencji otworzyli Beata i Bolesław Kotlińscy reprezentujący firmę Strefa Potencjału na temat „ Rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania konfliktów”

Następne wystąpienie należało do Romana Dorczaka prof. UJ w Instytucie Spraw Publicznych, członka  międzynarodowej sieci badań nad przywództwem i zarządzaniem w edukacji ENIRDELM,  który zaprezentował treści dotyczące doboru  nowych kadr i zarządzania procesami podejmowania decyzji.

 

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa