Podsumowanie webinarium „Doradztwo zawodowe a Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” organizowane przez WDEZ

zdjęcie pulpitu z wypowiedziami uczestników dotyczącymi sposobów realizacji Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
zdjęcie pulpitu z wypowiedziami uczestników dotyczącymi sposobów realizacji Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

31 stycznia 2023 roku odbyło się bezpłatne webinarium dotyczące wdrożenia ZSU 2030 w obszar doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach. Temat przedstawiła Marta Koch-Kozioł – kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (WDEZ). Spotkanie skierowane było do doradców zawodowych, którzy mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu znajomości zapisów w dokumencie. Druga część spotkania poświęcona była omówieniu obszaru VI dedykowanemu doradztwu zawodowemu. Zapewniona była też przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, ciekawymi inicjatywami. Podczas spotkania wykorzystana była aplikacja aktywizująca uczestników, gdzie każdy mógł odpowiedzieć na dwa postawione przez prowadzącą pytania dotyczące ZSU 2030.

Poniżej kilka wypowiedzi uczestników na temat szkolenia:

  • „Ciekawe szkolenie angażujące słuchających.”
  • „Jasne, klarowne, możliwość wymiany informacji.”
  • „Świetne pod każdym względem.”
  • „Super organizacja i prowadzenie!”
  • „Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie webinarium.”
  • „Przygotowane jak zawsze profesjonalnie.”
  • „Organizacja profesjonalna, jak zawsze.”
  • „Bardzo rzeczowo, sprawnie, kompetentnie.”
  • „Rewelacyjnie i wzorowo przygotowane.”

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa