Analiza stanu działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapii w resocjalizacji wychowanków – Raport z badań

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań poświęconych analizie stanu działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapii w resocjalizacji wychowanków.

Badanie zrealizował Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w okresie marzec – kwiecień 2022 roku za pomocą ankiety on-line. Objęto nim 92 placówki w całym kraju. Celem badania była prezentacja i analiza działań z obszaru wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego nieletnim w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Jego autorom zależało również na wskazaniu dobrych praktyk i przedstawieniu rekomendacji.

Raport składa się z trzech części. Pierwsza to teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia resocjalizacji nieletnich. Druga – opis metodologii zrealizowanych badań wraz z prezentacją ich wyników. Trzecia obejmuje analizę zebranych danych oraz rekomendacje.

Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa