VII Forum Edukacji Dorosłych

W tym roku Forum ma formułę hybrydową. Program Forum został podzielony na 4 bloki tematyczne – rewolucje w umiejętnościach, społeczności uczące się, kreatywność i kultura oraz edukacja młodych dorosłych. Są to priorytetowe obszary wskazane przez Komisję Europejską.

Szczegółowy program i rejestracja dostępne na stronie EPALE.

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa