Zakończenie projektu

Baner szkolenia i doradztwo dla poradni
Baner szkolenia i doradztwo dla poradni

Informujemy o zakończeniu projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” z dniem 30 czerwca 2022 r. Bardzo dziękujemy za udział w projekcie.

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa