Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej

Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej

Baner szkolenia i doradztwo dla poradni
5 sierpnia 2022

Zakończenie projektu

Informujemy o zakończeniu projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” z dniem 30 czerwca 2022 r. Bardzo dziękujemy za udział w projekcie.

21 kwietnia 2022

Pilotażowe szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego

Informujemy, iż rozpoczęły się pilotażowe szkolenia dotyczące zagadnień związanych z organizacją i wdrażaniem edukacji włączającej realizowane w ramach projektu: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. (więcej…)

29 grudnia 2021

Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Nazwa projektu: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”

Nr projektu: POWR.02.10.00-00-0002/18

27 grudnia 2021

Konferencja dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w pytaniach i odpowiedziach

W dniach 8−9 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.

Podczas konferencji uczestnicy mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań prelegentom i ekspertom, na prowadzonym równolegle czacie.

Poniżej znajdą Państwo zebrane podczas obu dni konferencji (pogrupowane tematycznie) pytania uczestników i odpowiedzi, udzielone przez ekspertów i prelegentów − m.in. Elżbietę Neroj, radcę generalnego MEiN oraz Grzegorza Pochopnia, eksperta MEiN w zakresie finansowania oświaty.

16 grudnia 2021

Relacja z konferencji dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniach 8–9 grudnia 2021 r. odbyła się Konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich”, w ramach realizacji projektu Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa