Międzynarodowa konferencja „Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji” – dla zainteresowanych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W dniach 19–20 października odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji. Konferencja organizowana jest przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski) wraz z siecią współpracy UNITWIN NETWORK „Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development”.

Do udziału w konferencji zaproszeni są naukowcy, praktycy oraz studenci. Tematy wystąpień będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • Na ile dotychczasowe koncepcje i praktyki poradnicze odpowiadają wymaganiom współczesnej turbulentnej rzeczywistości?
  • Jakiej nowej wiedzy potrzebuje współczesne poradnictwo, by tworzyć innowacyjne i kreatywne rozwiązania (strategie, metody i narzędzia) działań pomocowych?
  • W jaki sposób interwencje doradcze mogą przyczynić się do budowania lepszego harmonijnego życia jednostek i jednocześnie do zrównoważonego rozwoju świata?
  • Jak wspierać klientów w procesie oswajania po/turbulentnej rzeczywistości?
  • Jak prowadzić dialogi doradcze, by umożliwiały wzmacnianie potencjału klientów oraz ich poczucie godności i sprawstwa pomimo wyzwań, z którymi muszą się mierzyć?
  • Jak w świecie globalnych kryzysów budować współpracę i tworzyć koalicję społeczności zajmującej się problematyką konstruowania kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym zasady rejestracji można znaleźć na stronie organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa