Znaczenie panowania Jagiellonów dla dziejów Polski

W czwartek, 21 lipca br. zakończyło się organizowane przez ORE z okazji 450. rocznicy śmierci króla Zygmunta Augusta szkolenie dla nauczycieli historii poświęcone znaczeniu Jagiellonów dla dziejów Polski. Blisko setka uczestników webinarium miała okazję przez dwa dni nie tylko zapoznać się z szeregiem erudycyjnych wykładów poświęconych Jagiellonom, tradycjom jagiellońskim oraz idei jagiellońskiej rozpościerających się chronologicznie miedzy XIV i XXI wiekiem, ale także szeregiem propozycji dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach historii.

Podczas pierwszego dnia szkolenia wybitni znawcy epoki jagiellońskiej oraz recepcji Jagiellonów w epokach późniejszych wygłosili wykłady poświęcone m.in. ideom politycznym czasów jagiellońskich, długofalowym skutkom Unii Lubelskiej, oraz Jagiellonom w dyskursie politycznym i historycznym od XVII do XXI wieku. Uzupełnieniem wykładów był drugi dzień szkolenia, podczas którego edukatorzy przedstawili pomysły na lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, a także lekcje dotyczące źródeł polskiego parlamentaryzmu oraz kilka propozycji wycieczek szkolnych tropami Jagiellonów.

Osobny punkt webinarium stanowiły wykłady poświęcone problematyce komunikacji interpersonalnej oraz technik perswazyjnych możliwych do wykorzystywania podczas lekcji historii.

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa