Wizyta w Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

Dnia 21 czerwca 2022 roku, pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji na zaproszenie Komendy Głównej Policji zwiedzili obiekt przy ulicy Orkana 14 w Warszawie, gdzie mieści się Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Zwiedzający obejrzeli m.in. ekspozycję poświęconą historii i tradycji Policji Państwowej a także wysłuchali prelekcji dotyczącej służby policyjnej w okresie międzywojennym oraz udziału funkcjonariuszy Policji Państwowej w strukturach konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego w latach niemieckiej okupacji.

Szczególną uwagę poświęcono wystawom:

  • na temat Zbrodni Katyńskiej
  • Rocznicy Powstania Policji Województwa Śląskiego.

Sporą uwagę zwrócił gabinet Komendanta Głównego Policji Państwowej z okresu międzywojennego oraz umundurowanie funkcjonariuszy i jego historia.

Zdjęcie grupowe: pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele Muzeum Policji KGP
wystawa stała dotycząca martyrologii funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego
wystawa czasowa "100. rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego", pamiątki po funkcjonariuszu
wystawa stała Policja Państwowa 1919-1939, hełmy paradne wz. 25
wystawa stała Policja Państwowa 1919-1939, rozwój umundurowania Policji Państwowej
wystawa stała Policja Państwowa 1919-1939, Policja Kobieca 1925-1939
wystawa stała Policja Państwowa 1919-1939, Policja Rzeczna

Uprzejmie dziękujemy Muzeum Policji KGP za zaproszenie.

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa