Szkolenie na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Businessman drawing Online Education concept on blurred abstract background_Fotolia
Businessman drawing Online Education concept on blurred abstract background_Fotolia

18 maja 2022 r. kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Marta Koch-Kozioł poprowadziła szkolenie na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030). Odbiorcami szkolenia byli doradcy zawodowi, nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, kierownicy szkolenia praktycznego. Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie. Program szkolenia odnosił się do:

  • zapisów ogólnych w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
  • charakterystyki obszaru oddziaływań VI: Doradztwo zawodowe
  • uwzględnienia założeń ZSU2030 w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego i rocznym programie realizacji doradztwa zawodowego
  • wymiany dobrych praktyk.

Bardzo dziękujemy za zaufanie i życzymy dalszych sukcesów zawodowych we wdrażaniu ZSU 2030  w pracę doradczą z uczniem.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa