Szkolenia dla Liderów i Kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – konkurs dodatkowy

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji rozpoczął cykl szkoleń dla Liderów i Kadry SCWEW, wybranych w dodatkowym konkursie grantowym. Uczestnicy kursu w dniach 21 lutego – 31 marca br. rozwiązywali zadania oraz zgłębiali wiedzę z zakresu szeroko rozumianej edukacji włączającej oraz edukacji zdalnej.

W kwietniu zaplanowano 6 dwudniowych spotkań online dla kadry.

Ponadto w ramach szkoleń liderzy SCWEW podczas 2 dwudniowych szkoleń podnoszą swoje kompetencje w zakresie kompetencji miękkich.

Harmonogram szkoleń przewiduje:

  • 2 dwudniowe spotkania on-line dla Liderów SCWEW;
  • 6 dwudniowych spotkań on-line dla Kadry SCWEW;
  • kurs samokształceniowy.

Spotkania on-line oraz samokształcenie kierowane to cykl modułów pogłębiających wiedzę uczestników i przygotowujących ich do pełnienia ról w  SCWEW. W ramach tych spotkań uczestnicy będą omawiać zagadnienia dotyczące funkcjonowania zarówno SCWEW, jak i szkoły włączającej.

Zakończenie tego cyklu szkoleniowego planowane jest na maj 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa