Webinarium „Polscy odkrywcy, którzy zmienili świat”

od lewej Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dr Marcin Karkut – starszy specjalista Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
od lewej Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dr Marcin Karkut – starszy specjalista Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

22 lutego 2022 r. odbyło się webinarium „Polscy odkrywcy, którzy zmienili świat”.  Aktu otwarcia konferencji dokonał Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, natomiast jako pierwszy referat („Polski wkład w rozwój Ameryki Łacińskiej – Ignacy Domeyko, Ernest Malinowski”) wygłosił prof. Cezary Taracha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W następnej kolejności głos zabrała Jadwiga Rodowicz-Czechowska („Bronisław Piłsudski – wszechstronność badacza i pamięć odzyskiwana”), reprezentująca Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Po przerwie Jerzy Lemański oraz Zasław Adamaszek z Narodowego Muzeum Techniki wygłosili referat o wybitnych polskich wynalazcach („Uchwycić i przesłać ruchomy obraz – Jan Szczepanik, Kazimierz Prószyński i Stefan Manczarski”), natomiast Michał Gniadek-Zieliński, reprezentujący Uniwersytet Warszawski oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, scharakteryzował postać Bronisława Malinowskiego i Kazimierza Michałowskiego („Na tropie człowieka – Bronisław Malinowski i Kazimierz Michałowski”).

W ostatniej części webinarium, referat wygłosił Łukasz Linowski, nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej nr 228 im. Michała Kajki w Warszawie („Pokonać siebie – jak zaktywizować uczniów ucząc o polskich odkrywcach”) a także Daniel Siemiński, reprezentujący Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ruścu („Zintegrowana Platforma Edukacyjna – przewodnik dla zdezorientowanych”).

W webinarium, skierowanym przede wszystkim do nauczycieli historii, wzięło udział niemal 100 osób.

Konferencja, z uwagi na walory dydaktyczno-metodyczne, została oceniona wysoko przez uczestników.

Partnerami wydarzenia było Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Narodowe Muzeum Techniki.

od prawej: Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dr Marcin Karkut –starszy specjalista Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Michał Gniadek-Zieliński – referent w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, dr hab. prof. ucz. Cezary Taracha Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
od lewej Tomasz Madej – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, dr Marcin Karkut – starszy specjalista Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

 

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa