Zapraszamy na VI Forum Edukacji Dorosłych

fot. Fotolia
fot. Fotolia

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE w dniach 23–25 listopada br. organizuje VI Forum Edukacji Dorosłych. Motywem przewodnim tegorocznego forum będzie edukacja cyfrowa, umiejętności życiowe i zawodowe, włączenie społeczne. Do udziału w nim w szczególności zaproszeni są edukatorzy, trenerzy, nauczyciele szkół dla dorosłych oraz doradcy zawodowi i edukacyjni.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa